ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ  เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 035 336551 035 335857 หมายเลขโทรสาร 035 335857
Website : www.ayutthaya.m-society.go.th E-mail address : ayutthaya@m-society.go.th
Start 1/11/12

 

หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม............

              

 

ประชุมสำนักงานประจำเดือนมีนาคม2560

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม ประจำปี 2560


กิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย
ทุกวันพุธ
 
อ่านทั้งหมด......
MENU

 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซด์ พมจ.อย.

VDO กิจกรรม

ดูทั้งหมด......

แจ้งสถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 !!!!! >>สามารถเข้าไปดูได้ที่ Download