ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ  เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ 035 336551 035 335857 หมายเลขโทรสาร 035 335857
Website : www.ayutthaya.m-society.go.th E-mail address : ayutthaya@m-society.go.th
Start 1/11/12

 

หน้าหลัก
ข่าวกิจกรรม............

             

 

จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง ขอทาน

ประชุม viedo conference บูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสังคม


งานส่งเสริมประเพณีไทย วันสงกราต์
คนพิการ
 
อ่านทั้งหมด......
MENU

 


แบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซด์ พมจ.อย.

 

ข้อมูลด้านสังคม 2558

 

กลไกขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ งานปี 2560

สถานการณ์ทางสังคม 2558 การขับเคลื่อนนโยบายด้านสังคม สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

การขับเคลื่อนการบริหารงานนโยบายสำคัญจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan)
ปี2559

 

ข้อมูลทั่วไป 2560 ข้อมูลภารกิจบูรณางานในพื้นที่
2559
กองทุน 2559 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การขับเคลื่องานตามนโยบาย
กพม.(9:5:5)
ภาพรวมงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนงบประมาณ

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO กิจกรรม

ดูทั้งหมด......

แจ้งสถานประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมีสำนักงานใหญ่ อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 !!!!! >>สามารถเข้าไปดูได้ที่ Download